Mašīnu un aparātu būvniecība

Programmas mērķis ir sagatavot darba tirgū pieprasītos ražošanas tehnologus, materiālapstrādes inženierus, tehnoloģisko iekārtu ekspluatēšanas speciālistus un tehnoloģisko iekārtu un mašīnu konstruktorus.

Studiju ilgums:

pilna laika (dienas) studijās – 4 gadi
nepilna laika (neklātienes) studijās – 5 gadi

Iegūstamais grāds: Bakalaura profesionālais grāds mašīnu un aparātu būvniecībā

Iegūstamā kvalifikācija: Mehānikas inženieris

Studiju process:
Studenti apgūst sekojošus priekšmetu blokus:

–    fundamentālās dabas zinātnes;
–    informācijas tehnoloģijas;
–    ekonomikas un vadības zinātnes;
–    humanitārās un sociālās zinātnes;
–    nozares teorētiskos un specializējošos priekšmetus
–    svešvalodas u.c.

Vecākos kursos studenti apgūst nozares teorētiskos un specializējošos priekšmetus:

–    materiālzinības;
–    materiālu pretestību;
–    mašīnu un aparātu elementus;
–    datorizētā projektēšana;
–    mašīnu un aparātu būves tehnoloģija;
–    mašīnbūves piedziņa un vadība;
–    datorizētie inženieraprēķini;
–    ražošanas automatizācijas pamati;
–    elektro-pneimo-hidroautomātika;
–    apstrādes teorija un procesi;
–    konstruēšanas pamati;
–    plūsmu mehānika u.c.

 

Bakalaura profesionālo studiju programmas “Mašīnu un aparātu būvniecība” izglītību ieguvušais mehānikas inženieris strādā metālapstrādes, mašīnbūves, projektēšanas, transporta, celtniecības, tirdzniecības un citos tautsaimniecības uzņēmumos, kuru darbība saistīta ar iekārtu, ierīču, mašīnu projektēšanu, pētniecību, ražošanu, pilnveidošanu, realizāciju un remontu. Mehānikas inženieris vada kolektīvu, nodrošina drošības tehnikas un vides aizsardzības likumu ievērošanu.

 

Studiju process tiek īstenots lekciju, praktisko nodarbību un laboratorijas darbu veidā. Lielu daļu no studijām aizņem studentu patstāvīgais darbs. Praksēs uzņēmumos studenti nostiprina iegūtās teorētiskās zināšanas un apgūst mehānikas inženieriem nepieciešamās praktiskās iemaņas.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *