PAR MUMS

Jau 61 gadu Rīgas Tehniskās universitātes Liepājas studiju un zinātnes centrs (RTU LSZC) nodrošina Liepāju un tās reģiona tautsaimniecību ar kvalificētiem cilvēkresursiem. RTU LSZC dibināta 1961.gadā. 61 gada darbības laikā RTU LSZC beiguši ap 6000 studenti.

Pagājušā gadsimta 60.-70.gados Liepājā notika strauja tautsaimniecības attīstība. Savu darbību ievērojami paplašināja rūpnīca „Sarkanais metalurgs”. Tika izveidota Liepājas Lauksaimniecības mašīnu rūpnīca, darbu atsāka Liepājas Linoleju rūpnīca, metālapstrādes rūpnīca „Liepāja”, kokapstrādes kombināts „Baltija”. 1971.gadā darbu uzsāka Liepājas galantērijas kombināts „Lauma”, kā arī daudzas citas rūpnīcas un uzņēmumi.

Liepāja kļuva par nozīmīgu metalurģijas, mašīnbūves, vieglās un pārtikas rūpniecības centru. Rūpniecības sekmīgai attīstībai bija nepieciešami kvalificēti inženiertehniskie speciālisti.

RPI LVTF tika īstenoti atzīstami pētnieciskie darbi dažādās zinātnes nozarēs.

1990./91.mācību gadā pirmoreiz studijas dienas nodaļā uzsāka topošie mašīnbūves inženieri. Bet ar nākošo 1991./92.mācību gadu studijas dienas nodaļā uzsāka uzņēmējdarbības un vadības, būvniecības, enerģētikas un elektrotehnikas studiju programmu studenti.

Ar 1997./98.mācību gadu RTU LMZTK sāka uzņemt studentus 1.līmeņa augstākās profesionālās izglītības (koledžas) studiju programmās: Uzņēmējdarbība un vadīšana, Cilvēku resursu vadīšana, datorsistēmas, vēlāk arī būvdarbu vadīšana.

2002.gadā atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai RTU LMZTK pārdēvēja par RTU Liepājas filiāli (RTU LF), kurā kā struktūrvienība ietilpa Liepājas filiāles profesionālā vidusskola.

2018.gadā RTU LF iegūst jaunu nosaukumu RTU Liepājas studiju un zinātnes centrs (LSZC).

RTU LSZC darbojas studentu pašpārvalde. Tā aizstāv un pārstāv studējošo intereses akadēmiskās un sociālās dzīves jautājumos universitātē.

Tiek īstenota veiksmīga sadarbība ar Liepājas Speciālās ekonomiskās zonas uzņēmumiem, kā arī ar A/S „Lauma”, A/S UPB un citiem uzņēmumiem.

RTU LSZC ir plašs starptautiskās sadarbības tīkls, kurš kalpo studentu un pasniedzēju apmaiņai starp augstskolām, studiju un prakses īstenošanai ārzemēs, dažādu starptautisku projektu īstenošanai.

Mūsu sadarbības partneri ārzemēs:

  • Malmi Biznesa skola, Espo Biznesa augstskola Helsinkos un Porvo Biznesa koledža, Somija;
  • Darmštates Profesionālā augstskola, Hamburgas augstākā tirdzniecības skola, Vācija;
  • Universitāte Inholland Alkmārā, Nīderlande;
  • Orhūsas Biznesa koledža un Nikobing – F Biznesa un tehniskā augstskola, Dānija;
  • Nacionālā pētnieciski tehnoloģiskā universitāte (Maskavas tērauda un sakausējumu institūts), Krievija;
  • Loģistikas un automātikas institūts Vašingtonā, ASV;
  • Kauņas Tehnoloģiskā universitāte, Lietuva;
  • Šūmenas universitāte, Bulgārija.