Pastāstiet nedaudz par sevi – no kurienes Jūs esat? Kā Jūs sevi raksturotu ?

Kopš 4 gadu vecuma dzīvoju Liepājā, līdz 9.klasei gāju Liepājas 15.vidusskolā un tālāk vēlējos mācīties ko tehnisku, tāpēc tālāk mans izglītības ceļš turpinājās Liepājas Valsts tehnikumā, kurā arī ieguvu diplomu specialitātē “Elektrotehniķis”. Pēc tehnikuma pabeigšanas sāku studēt RTU Liepājas studiju un zinātnes centrā. Es sevi raksturotu kā tehniski domājošu cilvēku, kas vēlās zināt, kā lietas strādā un arī pats tās izstrādāt.

Vai savulaik bija viegli izdarīt izvēli, ko studēt?

RTU Liepājas studiju un zinātnes centrā sāku studēt enerģētikas un elektrotehnikas studiju programmā, bet, tā kā 2. un 3.kurss būtu jāturpina Rīgā, es tomēr izvēlējos palikt Liepājā un pārgāju uz mehatroniku, kas manai sirdij arī ir tuva profesija, jo pārsvarā viss, ar ko es strādāju, lielākā daļa no tā visa ir saistīta ar mehatroniku.

Kādēļ Jūs izvēlējāties studēt tieši Rīgas Tehniskās universitātes Liepājas studiju un zinātnes centrā?

Jau tehnikumā zināju, ka daudzi no tur esošajiem pasniedzējiem ir cieši saistīti ar RTU Liepājas studiju un zinātnes centru, un, arī izvērtējot visas Liepājas universitātes, tehniski vislabākā, manuprāt, ir tieši RTU LSZC.

Vai jau sen zinājāt, ka saistīsiet savu dzīvi ar mehatroniku?

Principā šī izvēle tapa man par labu brīdī, kad sapratu, ka tomēr gribu turpināt studijas Liepājā. Lai arī man interesēja enerģētika un elektrotehnika, tomēr apzinājos, ka studējot mehatroniku, daudzi studiju priekšmeti būs līdzīgi, kā studējot enerģētiku un elektrotehniku, tāpēc arī izvēlējos mehatroniku.

Manā darba vietā šī profesija ir arī plaši pielietojama, un mehatronikā neapskata tikai enerģētiku, bet arī pneimatiku, mehāniku un programēšanu, kas ir nepieciešama jebkurā iekārtā.

Jūsuprāt, kādām īpašībām ir jāpiemīt labam inženierim?

Mērķtiecība un neatlaidība. Vienmēr ir jāgrib un jāvar paveikt darbs, lai arī cik apjomīgs tas būtu.

Kāds bija Jūsu mīļākais studiju kurss, mācoties RTU LSZC?

No apgūtajiem mehatronikas priekšmetiem es varētu minēt vairākus, bet, ja ir jāizvēlās viens, tad tas būtu “Detaļu orientēšanas un padeves iekārtas”, kura laikā mums tika doti uzdevumi izstrādāt vairākas iekārtas ar 3D CAD programmu SolidWorks.

Pateicoties šīs programmas apgūšanai man ir bijušas vairākas iespējas rast risinājumus, izstrādājot detaļas un iekārtas vairākām mehāniskām vajadzībām.

Kādas dzīves atziņas esat guvis pandēmijas laikā?

Pandēmijas laikā savu darbu es veicu no mājām un, protams, tajā varu saskatīt gan savus plusus, gan mīnusus. Tomēr, skatoties uz šī brīža studentiem, gribas teikt, ka man ir paveicies, ka varēju universitāti absolvēt vēl tad, kad viss notika klātienē. Klātienes studijās tomēr tev ir ciešāks kontakts ar pasniedzējiem, tu vari uzdod visus interesējošos jautājumus un iegūt visu informāciju. Pašreizējiem studentiem ir jābūt čaklākiem un pašiem jāgrib vairāk darīt. Lai iegūtu vēlamos rezultātus.

Kāds ir Jūsu dzīves moto?

Vienmēr sev atgādinu – nekas nav neiespējams! Ja ir vēlme, tad viss ir iespējams, realizējams un panākams.

Ko Jūs vēlētos ieteikt esošajiem RTU LSZC studentiem?

Vēlētos visiem RTU LSZC studentiem ieteikt būt drošākiem un runāt ar pasniedzējiem. Liels pluss RTU LSZC studentiem ir tas, ka pasniedzēji katram studentam var veltīt vairāk laika, ir individuālāka pieeja. Pasniedzēji ir ļoti pretimnākoši un vienmēr izskaidro un palīdz ar visiem neskaidrajiem jautājumiem.

Vēl noteikti varu ieteikt visus darbus sākt darīt laicīgi, lai viss tiktu laikā nodots un sirds būtu mierīga.

Ko Jūs vēlaties novēlēt sev un citiem šajā sarežģītajā laikā?

Pats sev es teiktu: “Vienmēr vajag gribēt vairāk, nevajag samierināties ar jau esošo situāciju!”

Čakli darbojamies pie saviem ieplānotajiem darbiem un uzdevumiem, jo ticu, ka nav vairs ilgi jāgaida līdz brīdim, kad varēsim atgriezties savā ierastajā dzīves ritmā.