Pastāstiet nedaudz par sevi – no kurienes Jūs esat? Kā Jūs sevi raksturotu ?

Es esmu no Skrundas novada Rudbāržiem, bet jau piekto gadu sevi varu dēvēt par liepājnieci, jo pēc pamatizglītības iegūšanas mācījos Liepājas Valsts tehnikumā, kurā ieguvu grāmatveža kvalifikāciju. Šobrīd esmu RTU Liepājas studiju zinātnes centra bakalaura profesionālās studiju programmas “Uzņēmējdarbība un vadība” 1. kursa studente.

Es sevi raksturotu kā impulsīvu, interesantu, mērķtiecīgu, gudru cilvēku, kas vienmēr tiecās uz saviem mērķiem un cenšas sasniegt pēc iespējas augstākas virsotnes.

 Vai savulaik bija viegli izdarīt izvēli, ko un kur studēt?

Jau no 14 gadu vecuma zināju, ka virziens, ar kuru es saistīšu savu dzīvi noteikti būs saistīts ar finansēm un grāmatvedību. Arī tehnikumā apgūstamais virziens bija jau pārdomāta izvēle. Par augstskolas izvēli gan bija neliela dilemma, jo Liepājā bija izvēle starp divām augstskolām, kurā apgūt studiju programmu, kas saistīta ar finansēm. Galu galā izvēli par labu izdarīju RTU Liepājas  studiju un zinātnes centram, jo šīs universitātes nosaukums, nenoliedzami, sev līdzi nes zināmu prestižu, kā arī zināju, ka šeit ir pieejamas budžeta vietas, kas, protams, arī ir svarīgs aspekts augstskolas izvēlē. Uz Rīgu negribēju doties studēt, jo Liepāja kā pilsēta man ļoti patīk, tāpēc tieši šī bija mana galējā izvēle.

 Kurš studiju kurss ir Jūsu sirdij tuvākais?

Man ļoti patika studiju kurss “Tirgzinības” pie pasniedzējas Janīnas Korātes, jo šajā kursā bija iespēja ne tikai mācīties teoriju, bet arī risināt un spriest par reālām dzīves situācijām un problēmām.

 Vai Jūs saskatāt savu nākotni nozarē, kurā šobrīd studējat?

Jā, es saskatu savu nākotni šajā nozarē. Protams, virziens laika gaitā var mainīties, jo, absolvējot universitāti, man nebūs viena noteikta profesija, kurā strādāt. Tā kā esmu jau ieguvusi nelielu darba pieredzi jomā, kas saistīta ar finansēm un grāmatvedību, tad esmu sapratusi, ka šī joma galīgi nav garlaicīga, bet tieši pretēji – interesanta un izaicinoša. Galvenā atziņa, ko esmu ieguvusi – man ir svarīgi, ka darba vide ir pilna ar izaicinājumiem un ir tiešām daudz, ko darīt, ko mainīt un attīstīt.

 Ja Jums tiktu piedāvāta Erasmus+ prakse, vai Jūs tai piekristu, un kāpēc?

Es piekristu praksei, ja tā ilgtu divas vai trīs nedēļas, jo es ātri sāku ilgoties pēc savām mājām, ko es sapratu pēc aizvadītās Erasmus+ prakses Spānijā, kas ilga trīs nedēļas. Lai gan šis laika posms nebija liels, tomēr man ļoti pietrūka ģimene un draugi, kā arī pati Latvija un Liepāja. Protams, Spānija ir ļoti skaista valsts un iegūtā pieredze bija lieliska, tomēr ātri vien sapratu, ka man ļoti svarīgas ir mājas, ģimene un draugi.

 Vai attālinātās mācības Jūs uzskatāt par mācību procesa priekšrocību vai trūkumu, un kāpēc?

Es attālinātajā studiju procesā saskatu gan priekšrocības, gan trūkumus. Lielākais pluss ir tajā, ka ir nepieciešams daudz mazāks laiks, lai no mājām nonāktu līdz studiju videi, jo studiju vide šobrīd atrodas turpat, kur ir mūsu mājas, jo viss notiek attālināti. Tomēr kā lielāko trūkumu šajā attālinātajā studiju procesā saskatu reālā kontakta neesamību, pietrūkst cilvēku emocijas un dzīvu acu skatienu.

 Vai Jūs saviem draugiem/paziņām ieteiktu studēt RTU LSZC, un kādēļ?

Jā, es ieteiktu studēt RTU Liepājas studiju un zinātnes centrā, pirmkārt, jau tāpēc, ka tā ir lieliska iespēja studēt Rīgas Tehniskajā universitātē esot Liepājā un nebraucot uz Rīgu. Otrkārt, ieteiktu studēt RTU LSZC, jo šī universitāte līdzi nes prestižu, kā arī tā ir viena no darba devēju novērtētākajām augstskolām. Kā lielu priekšrocību, kādēļ izvēlēties un studēt tieši RTU Liepājas studiju un zinātnes centrā varu minēt arī individuālo pieeju, jo studentu skaits ir salīdzinoši neliels un pasniedzēji var vairāk laika veltīt katram studentam individuāli. Arī mēs, “Uzņēmējdarbības un vadības” pirmais kurss esam tik mazs, ka savā starpā jūtamies kā ģimene, līdz ar to nebaidāmies un nekautrējamies uzdot visus interesējošos jautājumus un saņemt visas interesējošās atbildes.

 Kāda ir lielākā dzīves atziņa, ko Jums sniegušas studijas RTU LSZC?

Darīt visus darbus laicīgi. Plānot savu laiku. Nonākt pie atziņas, ka studenti var visu, jo arī tad, kad šķiet, ka laika darba izpildei vairs nav, tad noteikti var paņemt kādu nakts stundu vēl klāt.

Studijas vajag uztvert ar prieku, nevis kā nastu, jo galu galā – studijas ir mūsu pašu izvēle. Ja mēs uz studiju procesu paskatāmies ar gaišāku skatu, nevis ar negatīvismu, tad, manuprāt, studēt un arī absolvēt augstskolu ir daudz vieglāk.

 Ko Jūs ieteiktu/vēlētos novēlēt citiem RTU LSZC studentiem?

Nebaidīties jautāt, nebaidīties darīt, nebaidīties apgūt ko jaunu, censties izzināt savas iespēju robežas, sekot saviem sapņiem un piepildīt visus savus mērķus! Domāt par sevi labāk nekā iepriekš, jo labas domas vienmēr rezultējas pozitīvā iznākumā!

Ko Jūs vēlaties novēlēt sev un citiem šajā sarežģītajā laikā?

Nezaudēt optimismu, nepadoties grūtsirdībai, vairāk laika pavadīt svaigā gaisā un izbaudīt pavasari un svarīgākais – sabalansēt savu ikdienu, atrodot līdzsvaru starp darbu un atpūtu!